Biểu dương 81 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số

Quỳnh Anh|27/06/2017 09:10

(Moitruong.net.vn) – Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 vào sáng nay, ngày 27/6.

Biểu dương 81 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu sốtrên  địa bàn TP Hà Nội

Trong những năm qua, Thành phố luôn xác định việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vùng dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng trên 10%, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, các làng nghề truyền thống ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều mô hình kinh tế hộ mở rộng về quy mô cũng như đa dạng hóa trong sản xuất, kinh doanh.

Tham gia vào phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn Thành phố, đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập góp phần xây dựng nông thôn miền núi. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 15,2% năm 2011 xuống 13,38% năm 2016. Đã có 5/14 xã được công nhận nông thôn mới.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, Thành phố còn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa. Đưa việc xây dựng gia đình văn hóa, người Hà Nội văn minh, thanh lịch đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa của Thành phố hàng năm đạt trên 85%. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể đã phát động nhiều phong trào như “Nuôi dạy con ngoan”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình, dòng họ hiếu học”… qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đồng bào dân tộc thiểu số về vai trò của xây dựng văn hóa trong đời sống…

Bên cạnh đó, tại hội nghị 81 hộ gia đình làm kinh tế giỏi, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số đã vinh dự nhận khen thưởng của UBND TP Hà Nội và Ban Dân tộc Thành phố. Đây cũng là dịp Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6, nhằm biểu dương, tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp của các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hà Nội trong công tác phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa nói riêng và các phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Quỳnh Anh 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương 81 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số