Bộ Công an tổng kết công tác đảng và trao giải Búa Liềm Vàng 2022

Hạ Vy|17/12/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng đã nhận được 450 tác phẩm dự thi của 52 Công an đơn vị, địa phương

giai-bua-liem-vang-1.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị.

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện một số ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc; Ban hành kế hoạch, chương trình hành động với mục tiêu rõ ràng, các giải pháp thiết thực, cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng

Hưởng ứng "Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ VII - năm 2022" do Ban Tổ chức Trung ương phát động, ngày 15/4/2022, Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 110 triển khai giải thưởng trong CAND. Sau gần 7 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 450 tác phẩm dự thi của 52 Công an đơn vị, địa phương. Các tác phẩm dự thi ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu với các tuyến bài dài kỳ, tập trung đề cập sâu đến các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

giai-bua-liem-vang.jpg
Bộ trưởng Tô Lâm trao giải A Giải Búa Liềm Vàng trong CAND năm 2022 tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Điểm sáng trong triển khai giải thưởng năm nay là một số đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện chưa sâu về chuyên môn nghiệp vụ báo chí vẫn có tác phẩm dự thi. Điều đó cho thấy sự quan tâm nhiều hơn của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Các đơn vị báo chí CAND tiếp tục đóng vai trò xung kích, tiên phong và có nhiều tác phẩm dự thi. Nội dung các tác phẩm dự thi đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay như: Công tác cán bộ; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đây là lần đầu tiên Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng trong CAND. Tuy còn một số hạn chế, song từ kết quả đạt được có thể thấy, Giải báo chí về xây dựng Đảng đã được Đảng uỷ Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả, qua đó tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng tham gia dự thi những năm tiếp theo, Đảng uỷ Công an Trung ương đã quyết định trao tặng 4 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Báo CAND vinh dự đoạt 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Búa Liềm Vàng trong CAND năm 2022 và yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND tiếp tục phát huy việc tham gia giải thưởng này trong thời gian tới.

Về những kết quả, thành tích về công tác đảng trong năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trước hết và quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, thường xuyên về mọi mặt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp, hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân.

"Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy trực thuộc duy trì và điều chỉnh linh hoạt phương thức chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc bảo đảm đúng nguyên tắc đảng và phù hợp với từng thời điểm. Coi trọng việc vụ thể hoá các chủ trương của Trung ương thành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch... để triển khai thực hiện trong CAND theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, ngắn gọn, khả thi; tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn...", Bộ trưởng đánh giá.

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong CAND, trước hết là Đảng bộ Công an Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho CBCS; cấp uỷ Công an các cấp thực hiện tốt 5 chủ động trong công tác tư tưởng "chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng". Tiếp tục phát huy vai trò "gương mẫu, đi đầu" trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình, quy chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND; xây dựng các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp uỷ trong CAND, thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ "4 tốt", đảng bộ cơ sở "4 tốt": "hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt".

"Các đồng chí cần đặc biệt chú trọng việc duy trì sinh hoạt cấp uỷ chân tình, thực chất, tính chiến đấu cao, tránh hình thức; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, tinh thần gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu" - Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND theo phương châm "thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng", kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an tổng kết công tác đảng và trao giải Búa Liềm Vàng 2022