Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông Vận tải bổ sung 23 tuyến vận tải khách cố định mới
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 23 tuyến mới vào danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân.