Bộ Lao động-Thương binh

Công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2023 với chủ đề “Dấu ấn tiên phong”
Ngày 22/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2023, đây là giải thưởng tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bất chấp mọi khó khăn, định kiến, không ngần ngại dấn bước tiên phong trên hành trình phát triển bền vững.