Bộ Tài chính đảm bảo đủ tiền mua vắc xin COVID-19 tiêm cho toàn dân

Moitruong.net.vn

– Bộ Tài chính cho biết đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vắc xin COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế.

Bộ Tài chính cho biết: Tại Tờ trình số 104/TTr-CP ngày 02/4/2021 về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của NSTW năm 2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn kinh phí dự kiến mua và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng (mua vắc-xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm khoảng 4.200 tỷ đồng).

Trong đó ngân sách Trung ương bảo đảm cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ các địa phương khó khăn khoảng 16.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Việc đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 là trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân. Không có mức đóng góp tối thiểu cũng như mức đóng góp tối đa. Và với mỗi đồng đóng góp dù là nhỏ nhất chúng tôi cũng đều rất trân trọng và quản lý công khai, minh bạch.

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ, hỗ trợ cho quỹ sẽ được Bộ Tài chính công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ để người dân, Mặt trận Tổ quốc VN theo dõi, giám sát. Đặc biệt, theo quy định, đối với khoản chi ủng hộ cho quỹ này, doanh nghiệp được tính vào chi phí trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp.

Được biết, ngân sách trung ương gồm: 13,33 nghìn tỷ đồng: chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 (12,1 nghìn tỷ đồng tiết kiệm chi NSTƯ năm 2020 và 1,237 nghìn tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế năm 2020 nhưng chưa sử dụng nay chuyển nguồn sang năm 2021); phần còn lại từ dự phòng NSTƯ năm 2021 (bước đầu Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung 1.237 tỷ đồng cho Bộ Y tế theo Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 31/3/2021).

Ngày 18/5/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020, trong đó tại Điều 1 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của NSTW năm 2020: “sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin phòng dịch Covid-19”.

Như vậy, đến nay, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vắc xin theo đề xuất của Bộ Y tế.

Để kịp thời mua và tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho toàn dân phòng đại dịch này, hiện tại Chính phủ và Thủ tướng giao Bộ Y tế làm đầu mối. Còn Bộ Tài chính có nhiệm vụ giữ tiền của quỹ. Về tiêm vắc xin, Bộ Y tế cũng được giao xác định các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trước tiên gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch là bác sĩ, nhân viên y tế; lực lượng quân đội; công an…

Sau khi hoàn thành tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên, vẫn có lượng vắc xin đủ lớn thì Bộ Y tế sẽ đề xuất mở rộng các nhóm đối tượng được tiêm tiếp theo. Trong đó, người lao động ở các khu công nghiệp tập trung cũng nên thuộc nhóm được ưu tiên được tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19.

Minh Anh