Bộ Y tế khuyến cáo

Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng chống cúm mùa
Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, do đó nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa (bao gồm cả cúm A và cúm B).