buôn lậu

Tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu.