Các nguồn gây ô nhiễm chưa được kiểm soát chặt chẽ đổ ra hệ thống thủy lợi An Kim Hải

Mai Anh (T/h)|29/11/2019 09:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hầu hết nước thải đều không qua hệ thống xử lý, chưa kiểm soát chặt chẽ mà được thải trực tiếp vào kênh sông trong hệ thống thủy lợi An Kim Hải.

Trong năm 2019 nhiệm vụ giám sát chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi An Kim Hải được thực hiện trên 15 vị trí và lấy mẫu đợt 9 (mùa khô 6 đợt và mùa mưa 3 đợt).

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước trong hệ thống thuỷ lợi An Kim Hải vẫn diễn ra khá phức tạp, các nguồn gây ô nhiễm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ trước khi thải vào kênh, sông của hệ thống.

Nước thải sinh hoạt đang là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm hệ thống

Hầu hết các cơ sở sản xuất nhỏ, khu vực làng nghề, khu vực dân cư tập trung không có hệ thống xử lý nước thải mà đều cho thải trực tiếp vào kênh sông. Mặc dù ngay cả thời kỳ tháng 5 và đầu 6 đầu (đầu mùa mưa) trên hệ thống đã có mưa rào nhiều nơi, nước đã có sự lưu thông mạnh và có sự rửa trôi các chất bẩn, xong chất lượng nước trong hệ thống vẫn còn nhiều vị trí có các giá trị nằm ngoài QCVN cho phép như: 4 vị trí là cầu An Dương, cống Luồn, cầu Đen và đập tràn Duệ (AH8, AH9, AH10) thuộc kênh chính An Kim Hải và 5 vị trí trên kênh cấp I (kênh Tân Hưng Hồng, Bắc Nam Hùng, Tân Tiến, Hòa Phong và Hoàng Lâu) có các giá trị hàm lượng oxy hòa tan DO; NH4+; nhóm các chất hữu cơ, vi sinh như: COD, BOD5 và Colifomr vượt ngưỡng cho phép của QCVN từ 2-3 lần.

Nguyên nhân có thể do các vị trí này nằm cuối hệ thống, hạ lưu và còn ở vị trí trong nội thành là những vị trí nhận nhiều nguồn nước thải như nước thải sinh hoạt, nước thải một số cụm công nghiệp… nên ô nhiễm hơn các vị trí khác.

Mai Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nguồn gây ô nhiễm chưa được kiểm soát chặt chẽ đổ ra hệ thống thủy lợi An Kim Hải