các tỉnh phía Nam

Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo giám sát các loại hình kinh doanh xăng dầu
Yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả loại hình.