căn cước công dân gắn chíp

[VIDEO] Cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp: Công an gõ cửa từng nhà dân
Trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp ở TP Hà Nội vẫn có số lượng không nhỏ công dân đủ điều kiện nhưng vẫn không thực hiện đổi căn cước công dân mới. Lực lượng cảnh sát khu vực phải đi tuyên truyền, vận động đến từng nhà dân để đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip hoàn thành trước ngày 31/8/2022.