cảnh báo sóng thần

Lại liên tiếp xảy ra động đất tại Kon Tum
Động đất lại liên tiếp xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum những ngày gần đây. Từ năm 2021 đến nay nơi đây đã xảy ra trên 300 trận động đất mới.