cảnh báo sóng thần

Kon Tum tiếp tục hứng liên tiếp 2 trận động đất ở vị trí mới
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), rạng sáng 13/6, xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3,1 và 2,9 độ richter tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.