cảnh sát biển

Tân binh ở Quảng Bình hăng hái lên đường nhập ngũ
Sáng 6/2, các địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trang trọng lễ giao, nhận quân năm 2023. Các thanh niên tập trung tại các điểm giao nhận quân, hăng hái lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương Quảng Bình 'Hai giỏi'.