Cập nhật chất lượng không khí trên nền tảng thiết bị di dộng

Moitruong.net.vn

– Tổng cục Môi trường vừa cho ra mắt ứng dụng Envisoft trên nền tảng thiết bị di động, để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng.

Ô nhiễm môi trường không khí hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Tình trạng suy giảm chất lượng không khí đã và đang có những tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Yêu cầu được cung cấp thông tin về chất lượng không khí là một yêu cầu chính đáng của người dân.

Đáp ứng yêu cầu cấp thiết nêu trên, thời gian vừa qua, Tổng cục Môi trường đã thực hiện việc công bố thông tin chất lượng môi trường trong đó có thông tin về chất lượng môi trường không khí trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử…

Theo đó, để truyền tải thông tin hiệu quả hơn, Tổng cục Môi trường tiếp tục triển khai xây dựng ứng dụng Envisoft trên thiết bị di động để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng.

Ứng dụng Envisoft trên nền tảng thiết bị di động.

Thông tin từ Tổng cục Môi trường, với nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Tổng cục quản lý và các trạm quan trắc môi trường do các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố quản lý, sau khi đi vào khai thác, ứng dụng Envisoft sẽ là kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý môi trường cấp trung ương.

Ứng dụng Envisoft có các chức năng chính gồm: hiển thị chỉ số chất lượng không khí – AQI theo giờ và ngày hiện tại; cung cấp biểu đồ diễn biến giá trị AQI của các giờ trước, ngày trước; đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe tương ứng với tứng giá trị AQI; lựa chọn các trạm quan trắc thường xuyên quan tâm theo khu vực địa lý; và xếp hạng chất lượng không khí theo các trạm quan trắc.

Việc cập nhật thường xuyên chỉ số chất lượng không khí thông qua ứng dụng Envisoft sẽ giúp người dân có những ứng phó kịp thời khi chất lượng không khí suy giảm.

Mai An