cây trồng

Hà Nội chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Để tránh những thiệt hại do giá rét gây ra, người dân Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.