CDC

Hà Tĩnh: Tích cực xử lý môi trường, nguồn nước sau khi nước lũ rút
Với phương châm nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó, các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với địa phương, bà con nhân dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát.