chậm trễ

Thái Nguyên: Phân loại rác tại nguồn vẫn chậm trễ
Một ngày, lượng rác thải trên toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên đến hàng nghìn tấn mỗi ngày. Tuy nhiên thời gian qua, công tác phân loại rác thải tại nguồn (PLRTTN) lại chưa đạt hiệu quả.