chắn sóng

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 4.0 tại huyện Kon Plông
Trận động đất có độ lớn 4.0 độ richter ở Kon Tum đêm qua không gây thiệt hại về người và tài sản, song Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.