Chi cục Thủy lợi

Nghệ An: Có 225 hồ chứa đầy nước
Mưa lũ đã làm cho 225 hồ chứa đầy nước trên toàn tỉnh Nghệ An. Các đơn vị thủy lợi, các địa phương đang tập trung vừa tích nước để phục vụ sản xuất, vừa vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn mùa mưa lũ.