chống dịch bệnh

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã.