công khai

Đề nghị đăng công khai 4 doanh nghiệp vi phạm đất đai ở Hải Dương
4 doanh nghiệp bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đề nghị đăng công khai vi phạm đất đai gồm các Công ty CP: Xuyên Á, Thương mại và Dịch vụ An Thành, Delta và Công ty TNHH Gạch Thuận Thành.