Công ty Thoát nước

Cá chết hàng loạt nổi trắng Hồ Tây, bốc mùi hôi thối
Hàng loạt cá chết nổi trắng mặt nước tại Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đoạn khu vực phố Nguyễn Đình Thi khiến nơi đây bốc mùi hôi thối nồng nặc.