cục quản lý dược

Bộ Y tế đang khẩn trương hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm
Bộ Y tế đang triển khai thành việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung với dự kiến hình thành 3-6 trung tâm trên cả nước.