cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII
Cuộc thi được phát động từ ngày 25/4 đến 30/8/2024. Các bài dự thi viết về tấm gương của người khuyết tật, trẻ mồ côi, đặc biệt là thanh, thiếu niên vượt qua số phận