cuối năm

Dự báo hiện tượng dông lốc, mưa đá trong thời gian tới
Năm nay, theo dự báo vào khoảng tháng 10 và tháng 11 cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.