Đà Nẵng phát động, tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số

Đức Biền|23/12/2021 07:24

Moitruong.net.vn – UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số nhằm thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số trên địa bàn.

Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung gồm: chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số so với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, các cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số. Thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Ảnh minh họa

Đồng thời ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số với trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, phát triển các nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chỉ số xếp hạng thành phố về chuyển đổi số.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghệ 4.0, phát triển nội dung số, thương mại điện tử và sản xuất thông minh; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện trong 2 giai đoạn, từ năm 2021 đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu”.

Trong giai đoạn 1 (từ năm 2021-2025), yêu cầu 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã, các cơ quan, đơn vị triển khai, phát động phong trào thi đua trong phạm vi lĩnh vực, đối tượng phụ trách; đăng ký thực hiện phong trào thi đua; hoàn thành việc phát động chậm nhất trong quý 1-2022.

Đến năm 2025, các đơn vị chủ động tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch; tổ chức tổng kết ở cấp huyện, cấp thành phố trong năm 2025. Giai đoạn 2 (từ năm 2026-2030), đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và kế hoạch phát động, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và tổng kết vào năm 2030.

Đức Biền

Bài liên quan
  • Đà Nẵng nhận Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam lần thứ 2
    Moitruong.net.vn – Thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 vinh dự nhận được Giải thưởng thành phố Thông minh Việt Nam – Giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các thành phố/đô thị và 03 giải thưởng chuyên đề gồm Thành phố Điều hành, quản lý thông minh, Thành phố Y tế thông minh, Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh sạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng phát động, tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO