Đắk Nông: Thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến xử lý 100% văn bản ngành tài nguyên môi trường trên mạng

Nguyên Lâm|20/09/2022 10:00

Tỉnh Đắk Nông đặt ra các mục tiêu cơ bản đến năm 2025, 100% văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng. 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 80% mức độ 4.

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch này là nhằm thực hiện xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chia sẻ, kết nối hệ thống dùng chung cơ sở dữ liệu.

Trong đó, tỉnh Đắk Nông đặt ra các mục tiêu cơ bản như đến năm 2025, 100% văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng. 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 80% mức độ 4.

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu tỉ lệ người dân tham gia đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 50%.

dak-nong.jpg
Ảnh minh họa.

100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

50% cơ sở dữ liệu về ngành Tài nguyên - Môi trường được xây dựng, kết nối, chia sẻ, tích hợp trên dữ liệu đất đai quốc gia, có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

40% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ số. 40% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

100% người làm việc trong ngành được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số. Trong đó, 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu...

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ số, hình thành nền tảng sử dụng công nghệ.

Từ 60% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

100% các phòng, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường bằng công nghệ phần mềm hiện đại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến xử lý 100% văn bản ngành tài nguyên môi trường trên mạng