đảm bảo nước sinh hoạt

Cà Mau: Cần một giải pháp lâu dài để ứng phó hạn mặn, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
Hạn mặn tiếp tục diễn biến phức tạp khiến người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn phải đối mặt với tình trạng “khát nước”. Mặc dù đã có nhiều giải pháp tình thế được triển khai nhưng các địa phương vẫn cần có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm.