đau cổ

Giá xăng dầu có thế giảm sau 7 lần tăng liên tiếp?
Giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai (1/7) dự báo có thể sẽ giảm nhiệt sau 7 lần tăng liên tiếp. Mức giảm phụ thuộc vào việc điều hành quỹ nhưng cơ bản sẽ nhẹ.