đầu tư.

Kết nối thương mại, đầu tư Việt Nam – Trung Quốc (Sơn Đông)
Tại hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam – Trung Quốc (Sơn Đông), cơ hội hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc đã được hai bên cùng giới thiệu trong đó đáng chú ý là việc ký kết 7 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Sơn Đông diễn ra ngay tại hội nghị.