Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Minh Lâm|30/09/2022 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

chuyen-doi-so-nganh-tai-nguyen-moi-truong.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cán bộ, công chức hành động đồng bộ nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; hướng tới bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; phục vụ tốt mục tiêu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Thực hiện các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường.

Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của ngành tài nguyên và môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường