Đề xuất điều chỉnh 38 tên đường không chính xác ở TP.HCM

Moitruong.net.vn

– Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa có văn bản đề xuất UBND TPHCM xem xét điều chỉnh 38 tên đường trên địa bàn ghi sai tên nhân vật lịch sử.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa có báo cáo về 38 tuyến đường được đặt tên không chính xác tại thành phố.

Việc xác định tên dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề án Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM – Khảo sát thực trạng đến năm 2020.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao chia 38 tuyến đường đặt tên không chính xác làm 4 nhóm.

Thứ nhất gồm 5 đường có nhân vật trên bảng tên đường sai so với quyết định của UBND TP.HCM gồm: đường Bùi Hữu Diên (tên theo quyết định) – Bùi Hữu Diện (bảng tên đường hiện tại), Đỗ Cơ Quang – Đỗ Quang Cơ, Nguyễn Trọng Trì – Nguyễn Trọng Trí.

Với nhóm này, Sở Văn hóa – thể thao đề xuất Sở Giao thông vận tải điều chỉnh lại bảng tên đường cho đúng.

Nhóm 2 (gồm 8 đường) là do quyết định của UBND TP sai họ tên nhân vật lịch sử, chẳng hạn trong quyết định ghi là đường Dương Tự Quán nhưng tên đúng của nhân vật là Dương Tụ Quán; trong quyết định là Hoàng Xuân Hoành nhưng tên đúng là Hoàng Xuân Hành…

Sở Văn hóa – thể thao kiến nghị UBND TP có quyết định điều chỉnh lại cho chính xác theo tên nhân vật.

 

Tuyến đường mang tên gọi Trần Khắc Chân (tên đúng là Trần Khát Chân) từ năm 1955 đến nay

Nhóm thứ ba là các nhân vật lịch sử được đặt tên không chính xác cần điều chỉnh cho đúng, gồm 8 đường, như đường Kha Vạn Cân điều chỉnh cho đúng là Kha Vạng Cân; đường Lương Nhữ Học thành Lương Như Hộc; đường Trương Quốc Dung thành Trương Quốc Dụng; đường Nguyễn Duy Dương thành đường Võ Duy Dương…

Nhóm này được đề xuất trình HĐND TP đổi tên đường cho chính xác theo các tên nhân vật lịch sử.

Ngoài ra, còn nhóm các nhân vật lịch sử được gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy, chẳng hạn tên trên bảng tên đường là Đoàn Như Hài nhưng nhân vật còn có tên khác là Đoàn Nhữ Hài; trên bảng là Hà Tôn Quyền, tên khác của nhân vật là Hà Tông Quyền.

Nhóm cuối cùng gồm 19 tuyến đường được đặt tên theo phương ngữ và lệ kỵ húy, hoặc đặt theo tên khác của nhân vật lịch sử như Trần Khắc Chân (bảng tên hiện tại ) – Trần Khát Chân (tên khác của nhân vật), Lê Thánh Tôn – Lê Thánh Tông, Hà Tôn Quyền – Hà Tông Quyền, Ký Hòa – Chí Hòa, Ngô Thời Nhiệm – Ngô Thì Nhậm…

Đối với 19 tuyến này, Sở Văn hóa Thể thao đề xuất giữ nguyên để tránh xáo trộn, thay đổi tên đường, ảnh hưởng đến người dân.

Bảo Ngọc