Đề xuất giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải đến hết năm 2020

An Nhiên|26/06/2020 11:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định ông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ với ô tô kinh doanh vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cho biết, đề xuất này là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo dự thảo, xe ô tô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ, thực hiện nộp phí như sau:

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020 thì ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại các Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4, Điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC (mức giảm 30%).

Xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại các Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4, Điểm 5, Điểm 6, Điểm 7, Điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC (giảm 10%).

Ảnh minh họa

Với biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016 có mức thu tháng từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng; 3 tháng từ 390.000 đồng đến 4,29 triệu đồng; 6 tháng từ 780.000 đồng đến 8,58 triệu đồng… Chủ sở hữu phương tiện sẽ được tiết kiệm từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng sau khi thông tư này có hiệu lực.

Ngoài ra, những chủ phương tiện đã nộp phí theo quy định cũ sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016 và mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đưa ra ví dụ sau: Chủ xe ôtô 24 chỗ ngồi đã nộp phí cho chu kỳ đăng kiểm 12 tháng – từ 1/4/2020 đến 31/3/2021 với mức phí 270.000 đồng mỗi tháng. Ngày 1/4/2021, chủ xe tiếp tục nộp phí sử dụng đường bộ cho cho kỳ đăng kiểm tiếp theo 12 tháng, lúc này đơn vị đăng kiểm sẽ tính và thu phí sử dụng đường bộ như sau:

Số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo = 270.000 đồng/tháng x 12 tháng = 3.420.000 đồng.

Số tiền phí được bù trừ = 270.000 đồng/tháng x 30% x 6 tháng = 486.000 đồng.

Số tiền chủ phương tiện phải nộp = 3.420.000 đồng – 486.600 đồng = 2.934.000 đồng.

Kể từ ngày 01-01-2021 trở đi, thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ theo mức phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải đến hết năm 2020