Bắc Giang: Phấn đấu đến năm 2030 có 29 khu công nghiệp

Minh Châu|22/07/2021 09:03

Moitruong.net.vn – Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, định hướng thành lập mới 23 khu công nghiệp.

Ngày 15/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 147-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023.

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, những năm tới, tỉnh xác định phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng.

Nhiều khu công nghiệp Bắc Giang nằm cạnh đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2030 bình quân đạt 19%/năm. Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) của tỉnh đạt 652.153 tỷ đồng; đến năm 2030, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 2.200.000 tỷ đồng.

Tỉnh định hướng thành lập mới 23 khu công nghiệp; mở rộng 5 khu công nghiệp; sáp nhập 6 cụm công nghiệp vào khu công nghiệp, với tổng diện tích 6.518 ha; nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm 2030 là 29 khu công nghiệp, với tổng diện tích 7.840 ha.

Tỉnh sẽ thành lập mới 29 cụm công nghiệp và mở rộng 3 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.853 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 9 cụm công nghiệp; nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm 2030 là 66 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.209 ha…

Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển công nghiệp;

Nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển công nghiệp;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;

Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp;

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp;

Tăng cường quản lý về bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn dịch bệnh phục vụ phát triển công nghiệp;

Tập trung phát triển nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp;

Nâng cao vai trò của mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tích cực tham gia vào quá trình phát triển công nghiệp.

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Phấn đấu đến năm 2030 có 29 khu công nghiệp