Địa phương nào tại Quảng Bình tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trong 7 ngày?

Moitruong.net.vn

– Chiều tối ngày 22/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Đồng Hới tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 tại một số địa phương

Theo đó, áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian 07 ngày, bắt đầu từ 19h00 ngày 22/9 tại các địa bàn sau.

Thành phố Đồng Hới gồm các thôn, tổ dân phố các thuộc các xã phường : phường Phú Hải (một phần TDP Phú Thượng), phường Hải Thành (TDP 7), xã Bảo Ninh (thôn Đông Dương, thôn Mỹ Cảnh, thôn Hà Thôn, thôn Cửa Phú), phường Bắc Lý trừ Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (TDP 8, TDP 9, TDP 11, TDP 15), phường Đồng Phú (Cụm 2 TDP 10), phường Đồng Sơn (Tổ 5b và Tổ 6 của TDP 2, TDP 3, TDP 4, TDP 5, Tổ 2 của TDP 8)

Tại huyện Bố Trạch: Toàn bộ xã Đức Trạch, xã Hải Phú ( gồm thôn Tân Lý, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa và một phần phía đông Thôn Quốc lộ 1A), xã Nhân Trạch (gồm thôn Nhân Quang, thôn Nhân Nam, thôn Nhân Tiến, thôn Nhân Hải), xã Thanh Trạch (gồm thôn Thanh Vinh), xã Đồng Trạch (gồm khu vực Đông Bắc của Thôn Mai Hồng)

Huyện Tuyên Hóa gồm Vùng Truông Xóm 2, thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa.
Huyện Minh Hóa gồm Khu vực khẩu Quốc tế Cha Lo.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 19h00 ngày 22/9 cho đến khi có thông báo mới tại các địa bàn sau.

Thành phố Đồng Hới: phường Đồng Sơn, phường Phú Hải, xã Bảo Ninh, phường Bắc Lý, phường Hải Thành, phường Đồng Phú (trừ Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Thị xã Ba Đồn: phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Long (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Huyện Bố Trạch: xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú, xã Nhân Trạch (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Huyện Quảng Ninh: xã Lương Ninh (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Huyện Tuyên Hóa: Thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Huyện Minh Hóa: xã Dân Hóa (trừ Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo).

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15).

Tính từ 6h00 ngày 21/9 đến 6h00 ngày 22/9 tỉnh Quảng Bình phát hiện 19 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó thị xã Ba Đồn 14 ca, các Khu cách ly tập trung 05 ca. Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh.

Đến nay tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.560 ca, hiện có 858 ca đã điều trị khỏi.

Minh Tâm