Dịch

Giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất đai không đúng mục đích
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất đai không đúng mục đích.