Điện Biên: 59 xã có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao, phải di dời ngay

(Moitruong.net.vn) – Dựa trên điều tra, đánh giá, phân vùng cảnh báo của Viện khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Điện Biên vừa công bố bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, xác định rõ 6 địa bàn huyện, thị xã, thành phố và 59 xã trên địa bàn tỉnh có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao.

Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tại Điện Biên

Theo đó, các vùng địa bàn được cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá rất cao của tỉnh Điện Biên gồm: huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và Thị xã Mường Lay, với tổng diện tích vùng có nguy cơ trượt lở đất đá chiếm tỷ lệ khoảng 23% diện tích tự nhiên. Ngoài ra cũng xác định rõ 4 địa bàn thường xuyên xảy ra trượt lở đất đá cao khác là: Mường Ảng, Tủa Chùa, Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ. Trong tổng số 130 xã phường của tỉnh Điện Biên hiện nay, lớp bản đồ này cũng xác định rõ 59 xã có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao, 33 xã nguy cơ trượt lở đất đá cao và 20 xã có nguy cơ trượt lở đất đá trung bình, thấp và rất thấp..

Riêng đối với 59 xã có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao được cảnh báo là không thể sinh sống được, tỉnh Điện Biên cần có phương án di dời ngay dân cư và có biện pháp phòng chống đối với các công trình nhà nước khác đang bị đe dọa.

Còn đối với các khu vực có nguy cơ trượt lở đất đá khác có thể sinh sống, tùy theo điều kiện sẽ không xây dựng công trình mới, hoặc nếu xây mới sẽ cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống giảm thiểu tối đa thiệt hại và chú ý các giải pháp phòng tránh lâu dài, đảm bảo cho nhân dân và chính quyền địa phương có thể lồng ghép các phương án chuẩn bị kế hoạch và biện pháp phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trượt lở đất đá gây ra.

Minh Nghĩa (t/h)