Định mức giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Theo Chinhphu.vn|19/07/2017 02:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – ​Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ảnh minh họa

​Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, bao gồm: Trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học và trường, lớp dành cho người khuyết tật.
Thông tư quy định rõ danh mục khung vị trí việc làm trong trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học (gọi chung là trường phổ thông cấp tiểu học). Theo đó, nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (02 vị trí): Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng.

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí) là giáo viên.

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (08 vị trí) gồm: Thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin; kế toán; thủ quỹ; văn thư; y tế; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; giáo vụ (áp dụng đối với trường dành cho người khuyết tật).

Danh mục khung vị trí việc làm trong trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường dành cho người khuyết tật (gọi chung là trường phổ thông cấp trung học cơ sở) được quy định như sau: Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (02 vị trí) gồm Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí) là giáo viên.

Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (09 vị trí): Thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin; kế toán; thủ quỹ; văn thư; y tế; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; giáo vụ (áp dụng đối với trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật).

Định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp tiểu học

Đối với trường phổ thông cấp tiểu học, mỗi trường có 01 hiệu trưởng.

Về số Phó hiệu trưởng: Trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 02 phó hiệu trưởng.

Trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 phó hiệu trưởng.

Trường tiểu học có từ 05 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính thì được bố trí thêm 01 phó hiệu trưởng.

Về số lượng giáo viên, Thông tư quy định, trường tiểu học dạy học 1 buổi trong ngày được bố trí tối đa 1,20 giáo viên trên một lớp.

Trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp.

Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đối với trường phổ thông cấp trung học cơ sở, về giáo viên: Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,90 giáo viên trên một lớp.

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên trên một lớp…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/8/2017.

Theo Chinhphu.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Định mức giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập