độ mặn

Quảng Ngãi: Nắng nóng kéo dài, nuôi trồng thủy sản gặp khó
Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ và độ mặn tăng cao khiến nuôi trồng thủy sản gặp khó, chủ yếu là tôm nước lợ và ốc hương bị nhiễm bệnh, hoặc chết do sốc nhiệt...