Đồng Nai: Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng mùa mưa

Moitruong.net.vn

– Tình Đồng Nai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng khi bắt đầu mùa mưa, nhiều hộ nhận khoán và các đơn vị lâm nghiệp cũng tăng cường trồng rừng mới…

Theo số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai, trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng được 3.365ha rừng, tăng hơn 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng trong tháng 8/2020, diện tích rừng trồng mới được 725 ha, tăng hơn so với các tháng trước và cùng kỳ năm trước gần 17,4%.

Diện tích trồng rừng ở Đồng Nai đang tăng nhanh trong mùa mưa. Ảnh: AV.

Nguyên nhân diện tích rừng trồng mới trong tháng 8 tăng cao do lượng mưa nhiều, các hộ nhận khoán rừng, các đơn vị lâm nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai trồng mới rừng. Với tổng diện tích rừng được trồng mới như hiện nay, Đồng Nai sẽ đảm bảo đạt kế hoạch trồng rừng trong năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, diện tích trồng rừng tập trung tăng, các đơn vị, cá nhân tập trung trồng rừng phân tán để góp phần tăng cường cây xanh tại những nơi đất trống, số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 112 ngàn cây.

Minh Thúy