du khách

Đà hồi phục mạnh mẽ, Hà Nội đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế
Đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách trong cả năm. Tuy nhiên, theo thống kê mới qua 9 tháng thành phố đã vượt chỉ tiêu nói trên.