giải phóng mặt bằng

TP. HCM điều chỉnh hướng tuyến Vành đai 4
Với phương án điều chỉnh tuyến đường vành đai 4 đoạn qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai, thuộc dự án vành đai 4 TP.HCM, việc này có thể giảm chi phí hơn 4000 tỷ đồng từ việc bồi thường giải phóng mặt bằng.