giải phóng mặt bằng

Hà Nội bổ sung chính sách giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã công bố bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.