Hà Nội: 139 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường nước

Moitruong.net.vn

– Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đã có báo cáo đánh giá về mức độ ô nhiễm của các làng nghề trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngành Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đánh giá 295 làng nghề. Về môi trường nước, toàn thành phố có 139 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 95 làng nghề ô nhiễm, 61 làng nghề không ô nhiễm. Về môi trường không khí, có 12 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 10 làng nghề ô nhiễm, 273 làng nghề không ô nhiễm. Môi trường đất, có 9 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, 3 làng nghề ô nhiễm và 283 làng nghề không ô nhiễm.

Ảnh minh họa

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề còn lại để bổ sung vào đề án bảo vệ môi trường làng nghề, tiến tới 100% các làng nghề được rà soát, đánh giá, phân loại để có kế hoạch xử lý ô nhiễm phù hợp với từng loại hình sản xuất và điều kiện thực tế của từng địa phương…

Minh Anh (T/h)