Hà Nội: Gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm gây ô nhiễm môi trường

Moitruong.net.vn

– Người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội nếu để xảy ra tình trạng đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, UBND quận, huyện thị xã tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản số 7442/BTNMT-TCMT ngày 30-12-2020, số 3115/BTNMT-TCMT ngày 9-6-2021 và ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại các văn bản: Số 742/UBND-ĐT ngày 15-3-2021, số 754/UBND-ĐT ngày 17-3-2021 và số 5541/VP-ĐT ngày 4-6-2021.

Đốt vẫn là cách nhiều nông dân Hà Nội chọn để xử lý rơm rạ sau thu hoạch

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện chở đất đá, vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không che chắn, gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban chức năng và UBND các xã phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND TP về việc tăng cường biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn TP; quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở và chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng đốt thất thải, chất thải rắn sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Hoàng Anh