Hà Nội: Hiệu quả bước đầu mô hình hạn chế đốt rơm rạ

– Phong trào thi đua chuyên đề năm 2018 của Sở TN&MT thành phố Hà Nội “Tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trong đó nổi bật chủ đề hạn chế đốt rơm rạ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Qua đó nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

>>> Mưa to đến rất to kèm theo lũ lớn tại các tỉnh phía Nam

>>>Bão số 9 làm sập 51 ngôi nhà, 46 thuyền, 99 lồng bè chìm

Ảnh minh họa

Đặc thù địa giới hành chính rộng lớn với 30 quận, huyện, thị xã gồm nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ. Theo đó, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường đặt ra thách thức không nhỏ, nhất là ô nhiễm khói mù do tình trạng đốt rơm rạ tại các huyện ngoại thành. Để giải quyết tình trạng khói mù do đốt rơm rạ, Sở TN&MT Thành phố phát động thực hiện phổ biến mô hình “Phường/xã không đốt rơm rạ”.

Để cụ thể hóa mô hình, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí xử lý rơm rạ; quận/huyện/thị xã hỗ trợ 50% kinh phí xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học. Năm 2019 sẽ nhân rộng mô hình “Phường/xã không đốt rơm rạ” trên cơ sở Thành phố hỗ trợ 10% kinh phí xử lý rơm rạ, quận, huyện, thị xã hỗ trợ 30% kinh phí xử lý và người dân tự chi trả 60% kinh phí xử lý. Đặc biệt đến năm 2020 thực hiện mô hình “Thành phố không đốt rơm rạ”, kinh phí xử lý sẽ được hộ nông dân tự nguyện chi trả.

Bích Thuần (t/h)