giảm thiểu ô nhiễm không khí

Ấn Độ đẩy mạnh các biện pháp  giảm thiểu ô nhiễm không khí
Giới chức chính quyền New Delhi của Ấn Độ thông báo triển khai các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng trong vài ngày qua.