Sở TN&MT

Sở TN-MT Thanh Hóa thừa nhận tồn tại nhũng nhiễu, phiền hà trong cấp “sổ đỏ”
Thừa nhận còn tồn tại sự nhũng nhiễu, phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức khi người dân đi làm thủ thục cấp GCNQSDĐ, Giám đốc Sở TNMT Lê Sỹ Nghiêm cam kết sẽ xử lý nghiêm trong thời gian tới.