Sở TN&MT

UBND TP Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới đây đã ký Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở TN&MT thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.