Hà Nội: Lập Tổ công tác hoàn thiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Minh Hoàng|15/03/2022 05:00

Moitruong.net.vn – Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội về cải tạo, xây dựng nhà chung cư.

Ảnh minh họa.

Ngày 14/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Tổ công tác của thành phố do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội là Tổ trưởng, các Tổ phó là lãnh đạo các sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; thành viên là lãnh đạo: Cục Thuế Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, lãnh đạo UBND 12 quận, 3 huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo, xây dựng nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về cải tạo chung cư cũ và các quy định khác có liên quan.

Các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, đôn đốc triển khai các công việc thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý do cơ quan mình phụ trách.

Minh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Lập Tổ công tác hoàn thiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư