chung cư cũ

[VIDEO] Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội
Mới đây, nhiều quận nội thành của Hà Nội đã chủ động công khai, minh bạch nội dung liên quan đến kế hoạch dự kiến cải tạo chung cư cũ trên địa bàn để người dân có thể theo dõi, giám sát. Tuy nhiên, vẫn không ít người dân còn băn khoăn, lo ngại về mức đền bù tái định cư khi triển khai dự án.