Hà Nội: Nghiên cứu áp dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng

(Moitruong.net.vn) – Trong nội dung Công văn số 4327/UBND-KT, ban hành ngày 5/9, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

den chieu sang

Nghiên cứu áp dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng tại Hà Nội – Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở đề xuất lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (nếu có tiềm năng). Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện mặt trời thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bộ Công Thương.

Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời trên địa bàn Thành phố theo quy đinh của pháp luật hiện hành; Theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền; Thẩm định dự án điện mặt trời đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan khác.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan đề xuất, xác định diện tích, phạm vi các khu vực tòa nhà phát triển các dự án điện mặt trời; chủ trì thẩm định theo thẩm quyền dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình có lắp đặt điện mặt trời trên mái các tòa nhà; Áp dụng các nghiên cứu về năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng, đặc biệt tại các khu vực khó khăn trong tiếp cận điện lưới.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, cung cấp thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, thủ tục thu hồi, giao, cho thuê đất; giải quyết các thủ tục giao, cho thuê đất theo quy định; Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn Thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn cơ chế khuyến khích đầu tư các dự án phát triển điện mặt trời; hướng dẫn quy định và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển điện mặt trời trên địa bàn Thành phố theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội…

Theo HNP

Chia sẻ