Hà Nội: Quy định mới về quản lý cây xanh đô thị

Hạ Vy|01/03/2023 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo quy định mới, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác trồng mới cây xanh đô thị quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa và cấp phép chặt hạ, dịch chuyển

cay-xanh-do-thi.png
Ảnh minh họa.

Theo quy định mới, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác trồng mới cây xanh đô thị quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa và cấp phép chặt hạ, dịch chuyển

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn vừa ký Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND (ngày 28/2) ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023 và thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Quyết định, Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố; tổ chức thực hiện công tác trồng mới cây xanh đô thị, quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa và cấp phép chặt hạ, dịch chuyển đối với các cây xanh đô thị theo danh mục thuộc cấp Thành phố quản lý theo phân cấp.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác trồng mới cây xanh đô thị quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa và cấp phép chặt hạ, dịch chuyển đối với các cây xanh đô thị theo danh mục thuộc cấp huyện quản lý theo phân cấp.

Đối với cây xanh đô thị trên đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường và khu vực công cộng khác trên địa bàn Thành phố do cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện chăm sóc, duy trì theo phân cấp. Đối với cây xanh trong khuôn viên đất của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc chủ thể quản lý của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì công tác chăm sóc, duy trì sẽ do các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo cảnh quan, an toàn.

Về thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, Sở Xây dựng cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh thuộc danh mục cây xanh do UBND TP quản lý. UBND cấp huyện cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn hành chính quản lý trừ danh mục do UBND TP quản lý.

Trường hợp đột xuất cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh ngay do tình thế khẩn cấp, thiên tai, cây xanh có nguy cơ gẫy, đổ gây nguy hiểm, cây xanh đã bị gẫy, đổ đột ngột ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn cho người, tài sản khác thì đơn vị được giao quản lý trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, duy trì cây xanh phối hợp UBND cấp xã lập biên bản, thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và lập hồ sơ báo cáo cơ quan quản lý cây xanh theo phân cấp.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Bài liên quan
  • Chuyển đổi số trong quản lý cây xanh
    Tại vườn Bách Thảo Hà Nội, hơn 1000 cây xanh đang được thí điểm gắn bảng QR Code, cung cấp những thông tin cơ bản về loài cây. Những bảng QR Code được cố định trên thân cây bằng vòng lò xo, có thể giãn rộng trong quá trình phát triển của cây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Quy định mới về quản lý cây xanh đô thị